درخواست گردش حساب

با انتخاب این گزینه شما می توانید اطلاعات مربوط به تراکنش های انجام شده در بازه زمانی دلخواه را مشاهده و چاپ نمایید

اعلام مفقودی کارت

با انتخاب این گزینه شما می توانید مفقودی کارت بانکی خود را به صورت آنلاین به اطلاع کاربران ذیربط برساند تا در اسرع وقت نسبت به ابطال آن اقدام گردد

کارتکس اقساط وام

با انتخاب این گزینه شما می توانید اطلاعات کلی و تفصیلی مربوط به اقسام وام خود را مشاهده و چاپ نمایید

اعلام تراکنش های ناموفق

با انتخاب این گزینه شما می توانید اطلاعات مربوط به تراکنش ناموفق خود را به صورت آنلاین به اطلاع کاربران ذیربط برساند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و رفع مغایرت اقدام گردد

درخواست کارت پرداخت اقساط

با انتخاب این گزینه شماره کارت مجازی جهت پرداخت اقساط به صورت کارت به کارت نمایش داده خواهد شد.

برداشت اتوماتیک اقساط

با انتخاب این گزینه امکان فعال سازی برداشت خودکار اقساط از شماره حساب سپرده شده در زمان سررسید اقساط فراهم خواهد شد

صدور کارت بانکی / المثنی

با انتخاب این گزینه میتوانید درخواست صدور کارت بانکی جدید و یا المثنی نمایید

افتتاح حساب

در این قسمت می توانید به صورت آنلاین و بدون مراجعه به شعب صندوق امداد ولایت حساب جدیدی باز نمایید